FAQ

P: Jak dokonać wpłaty na rzecz swojej Parafii?
O: Możesz to zrobić jako użytkownik zalogowany (w tym celu zarejestruj się klikając w ikonę „Rejestracja” w prawym górnym rogu ekranu) albo niezalogowany, klikając w ikonkę „Wspomóż Parafię”. Następnie postępuj z podanymi instrukcjami w celu wybrania parafii, określenia kwoty i tytuły ofiary.

P: Jakie formy płatności są dostępne?
O: W obecnej chwili możesz zapłacić BLIKiem lub przelewem błyskawicznym z jednego z 23 banków. Niebawem uruchomimy płatności kartami oraz zlecenia stałe.

P: Skąd wiem, czy płatność została zrealizowana prawidłowo?
O: Jeżeli Twoje konto zostało obciążone, w ciągu maksymalnie kilku minut otrzymasz potwierdzenie od naszego operatora płatności (jest to serwis iMoje prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.) i drugie od nas.

P: Moje konto zostało obciążone, ale nie otrzymałem potwierdzenia dokonania wpłaty na wybraną Parafię.
O: Sprawdź czy płatność w Twoim systemie bankowym widnieje jako zrealizowana. Jeżeli tak, to sprawdź, czy wiadomość od nas i z systemu iMoje nie trafiła do folderu SPAM lub nie została przypadkowo przeczytana lub przeniesiona do kosza. Jeżeli masz potwierdzenie ze swojego banku, a brak jest potwierdzenia z naszego systemu koniecznie zgłoś to nam poprzez formularz kontaktowy, wybierając temat „Zgłoś problem z płatnością”. Zajmiemy się rozwiązaniem tej sprawy jak najszybciej.

P: Skąd mam pewność, że wpłacone przeze mnie środki trafią do wskazanej przeze mnie Parafii?
O: Aby otrzymać od Ciebie płatność współpracujemy z iMoje (ING Bank Śląski), a następnie automatycznie po zgłoszeniu przez Księdza Proboszcza danej Parafii, lecz nie rzadziej niż z końcem tygodnia przekazujemy każdej Parafii zebrane dla niej środki wraz z zestawieniem wpłat. Cały proces odbywa się w sposób automatyczny i całkowicie zabezpieczony. My zaś jako podmiot odpowiedzialny za ten system mamy status Biura Usług Płatniczych (nr wpisu BM___/2020) i nadzór nad nami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Posiadamy także wymagane przepisami ustawy o usługach płatniczych (UUP) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym jesteśmy w stanie zapewnić, że o ile środki zostały do nas wpłacone, to zawsze trafią do wskazanej Parafii, a gdyby to z jakichkolwiek przyczyn od nas niezależnych nie było możliwe – zostaną w całości zwrócone wpłacającemu.