FAQ

P: Jak dokonać wpłaty na rzecz swojej Parafii?
O: Może tego dokonać użytkownik zalogowany (w tym celu należy zarejestrować się klikając w ikonę „Rejestracja” w prawym górnym rogu ekranu) albo niezalogowany. Po wybraniu na stronie Parafii odnośnika do płatności należy postępować z podanymi instrukcjami w celu określenia kwoty i tytułu ofiary.

P: Jakie formy płatności są dostępne?
O: W obecnej chwili można zapłacić BLIKiem lub przelewem błyskawicznym z jednego z 23 banków. Na rzecz wybranych Parafii akceptowane są także płatności kartami i portfelami elektronicznymi, w tym także zlecenia stałe.

P: Skąd wiem, czy płatność została zrealizowana prawidłowo?
O: Jeżeli Twoje konto Wiernego zostało obciążone, w ciągu maksymalnie kilku minut Wierny powinien otrzymać potwierdzenie od swojego operatora płatności oraz drugie od nas informujące o otrzymaniu wpłaty.

P: Moje konto zostało obciążone, ale nie otrzymałem potwierdzenia dokonania wpłaty na wybraną Parafię.
O: Sprawdź czy płatność w Twoim systemie bankowym widnieje jako zrealizowana. Jeżeli tak, to sprawdź, czy wiadomość od nas i z systemu Twojego operatora płatności nie trafiła do folderu SPAM lub nie została przypadkowo przeczytana lub przeniesiona do kosza. Jeżeli masz potwierdzenie ze swojego banku, a brak jest potwierdzenia z naszego systemu koniecznie zgłoś to swojemu operatorowi płatności oraz nam poprzez formularz kontaktowy, wybierając temat „Zgłoś problem z płatnością”. Zajmiemy się rozwiązaniem tej sprawy jak najszybciej.

P: Skąd mam pewność, że wpłacone przeze mnie środki trafią do wskazanej przeze mnie Parafii?
O: Zawsze z początkiem tygodnia przekazujemy każdej Parafii zebrane dla niej środki wraz z zestawieniem wpłat. Cały proces odbywa się w sposób automatyczny i całkowicie zabezpieczony. My zaś jako podmiot odpowiedzialny za ten system mamy status Małej Instytucji Płatniczej (nr wpisu MIP90/2021) i nadzór nad nami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. W związku z tym spełniamy wymogi konieczne by zapewnić, że o ile środki zostały do nas wpłacone, to zawsze trafią do wskazanej Parafii, a gdyby to z jakichkolwiek przyczyn od nas niezależnych nie było możliwe – zostaną w całości zwrócone wpłacającemu.