Nasze dane


Polish Payment Systems sp. z o.o.
ul. Słoneczna 8, 00-789 Warszawa
NIP 5213310371 REGON 015767187
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIII Wydział KRS za numerem 0000212586
Spółka jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego - posiada status Małej Instytucji Płatniczej i wpisana jest do rejestru za numerem MIP 90/2021
Adres email: kontakt@naparafie.pl

Formularz kontaktowy